ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

                                                                                          

Η P.A. GROUP, αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες ανάγκες των συνδρομητών, προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, που μπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη της καθημερινής σας ζωής.

Τα σήματα άμεσης προτεραιότητας που διαχειρίζεται ο Κεντρικός Σταθμός και για τα οποία ενεργεί άμεσα είναι:

 • Συναγερμός και από ποιά ζώνη προήλθε.
 • Φωτιά και το σημείο στο οποίο εκδηλώθηκε.
 • Εξαναγκασμός αφόπλισης του συναγερμού υπό απειλή.
 • Ληστεία.
 • Παρενόχληση πληκτρολογίου. Σε κάθε λανθασμένη προσπάθεια απομόνωσης του συναγερμού ή όταν κοπούν τα καλώδια του πληκτρολογίου.
 • Ανάγκη για παροχή ιατρικής βοήθειας.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ενημερώνονται άμεσα οι αρχές ασφαλείας και τα άλλα πρόσωπα που έχει ορίσει ο ιδιοκτήτης. Επιπλέον, μπορεί να διαχειρισθεί και να ενεργήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, τα παρακάτω σήματα:

 • Επαναφορά της ζώνης σε κατάσταση ηρεμίας μετά το συναγερμό.
 • Όπλιση ή αφόπλιση του συναγερμού και από ποιον χρήστη έγινε.
 • Αυτόματη όπλιση ή αφόπλιση.
 • Μερική όπλιση του συστήματος.
 • Μερική όπλιση του συστήματος, με αναγνώριση των ζωνών που έχουν γίνει BYPASS.
 • Διακοπή της τάσης του δικτύου των 220V και επαναφορά αυτής.
 • Χαμηλή τάση της μπαταρίας του συστήματος συναγερμού και επαναφορά αυτής.
 • Βλάβη της τηλεφωνικής γραμμής και αποκατάσταση αυτής.
 • Αυτόματο TEST καλής και ομαλής λειτουργίας.
 • Οποιοδήποτε άλλο σήμα μπορεί να στείλει ο κεντρικός πίνακας συναγερμού.

Επιπρόσθετα μπορεί να κάνει:

 • Έλεγχο της όπλισης και αφόπλισης του συναγερμού, σε προκαθορισμένα ωράρια λειτουργίας του χώρου, με επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη.
 • Έλεγχο θερμοκρασίας και υγρασίας στο χώρο ή σε ψυγεία που έχουν ανάγκη παρακολούθησης.
 • Οπτικό έλεγχο και καταγραφή του χώρου, μέσω τηλεφωνικής γραμμής και συστήματος CCTV.

Εκτός από τις προαναφερθείσες υπηρεσίες το Κέντρο Λήψης και Διαχείρισης Σημάτων προσφέρει:

 • Άμεση ενημέρωση για τα συμβάντα και τις πραγματοποιηθείσες ενέργειες.
 • Πληροφορίες για το χειρισμό και τη λειτουργία του συστήματος ασφαλείας.
 • Αποστολή κατάστασης σημάτων και ενεργειών, εφόσον ζητηθεί, με ταχυδρομείο, Fax ή E-mail, σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.
 • Φύλαξη σημάτων και ενεργειών για διάστημα έξι μηνών.
 • Καθημερινή ενημέρωση για τα συμβάντα και τα προβλήματα των πελατών.
 • Εξ' αποστάσεως προγραμματισμός του πίνακα συναγερμού.